Liên kết website
  • TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĨNH YÊN
  • Địa chỉ: Xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)8925949 ; Email: vinhyen.vinhloc@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa