Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

Danh bạ

Ngày 28/05/2022 10:51:39

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức xã Vĩnh Yên


TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Nhung

BTĐU

0354755190

2

Trịnh Hồng Trầm

PBT TT ĐU

0989515701

3

Phạm Doãn Mẫn

Chủ tịch UBND xã

0984838676

4

Nguyễn Thị TươiPCT UBND0963228147

5

Phạm Thị Thu

Chủ tịch UBMTTQ xã

0915382180

6

Lê Văn Công

PCT HĐND xã

0383480976

7

Nguyễn Văn Thuật

PCT UBND xã

0989385559

8

Ngô Văn Tuân

Chủ tịch Hội CCB

0369186556

9

Vũ Thị Quyên

Bí thư Đoàn TN

0364618715

10

Vũ Thị Hà

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0989224725

11

Chủ tịch Hội Nông dân

12

Phạm Văn Dương

Công chức VP-TK

0943437238

13

Nguyễn Thị Nhâm

Công chức TP-HT

0374366711

14

Lê Thị Thảo

Công chức LĐTBXH

0977892814

15

Ngô Thị Dung

Công chức Kế toán

0967477798

16

Ngô Đức Nho

Công chức Nông nghiệp

0912975088

17

Nguyễn Thị Thanh

Công chức VHXH

0389283733

18

Phạm Văn Thắng

Công chức Địa chính

0912298586

19

Trịnh Văn Hưng

CHT BCH QS xã

0945647569

21

Trịnh Thành Trung

Trưởng CA xã

0972157979

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức xã Vĩnh Yên


TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Thị Nhung

BTĐU

0354755190

2

Trịnh Hồng Trầm

PBT TT ĐU

0989515701

3

Phạm Doãn Mẫn

Chủ tịch UBND xã

0984838676

4

Nguyễn Thị TươiPCT UBND0963228147

5

Phạm Thị Thu

Chủ tịch UBMTTQ xã

0915382180

6

Lê Văn Công

PCT HĐND xã

0383480976

7

Nguyễn Văn Thuật

PCT UBND xã

0989385559

8

Ngô Văn Tuân

Chủ tịch Hội CCB

0369186556

9

Vũ Thị Quyên

Bí thư Đoàn TN

0364618715

10

Vũ Thị Hà

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0989224725

11

Chủ tịch Hội Nông dân

12

Phạm Văn Dương

Công chức VP-TK

0943437238

13

Nguyễn Thị Nhâm

Công chức TP-HT

0374366711

14

Lê Thị Thảo

Công chức LĐTBXH

0977892814

15

Ngô Thị Dung

Công chức Kế toán

0967477798

16

Ngô Đức Nho

Công chức Nông nghiệp

0912975088

17

Nguyễn Thị Thanh

Công chức VHXH

0389283733

18

Phạm Văn Thắng

Công chức Địa chính

0912298586

19

Trịnh Văn Hưng

CHT BCH QS xã

0945647569

21

Trịnh Thành Trung

Trưởng CA xã

0972157979

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC