Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một

Ngày 07/07/2023 15:41:18

HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một

Ngày 06/7/2023, HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một. Bà Lê Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Lê Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp.
z4496138866565_88834a0d4989d387291974ec4a5606ee.jpg
(
HĐND xã Vĩnh yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11)

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, MTTQ xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng trạm y tế xã, giám đốc HTX, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ (2021-2026).

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Vĩnh yên đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.Thông báo của UBMTTQ xã về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười một….
z4496138868672_b33b39b9e6023c48697364a1f24646bf.jpg
( Các đại biểu về dự kỳ họp HĐND xã)

6 tháng đầu năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm ước đạt 211.826 triệu đồng, Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: ngành CN-XD ước đạt 37.215 triệu đồng bằng 134,44% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập về nông, lâm, thủy sản ước đạt 67.355 triệu đồng, bằng 137% so với cùng kỳ .
z4496138860191_b7450967f273d871c686ee35ba88b21f.jpg
(
Đồng chí: Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri)

Đồng thời, tại kỳ họp đã được nghe ý kiến của các cử tri và đại biểu HĐND xã. Đồng chí Phạm Doãn Mẫn – Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực điều hành quản lý của UBND xã.
z4496138859810_8c4c72504713cba8246ba0294837bec5.jpg
(
Đồng chí: Lê Thị Nhung - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị)

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 04 tờ trình của UBND xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022, phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2022, bãi bỏ Nghị quyết sô 55/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND xã Vĩnh yên về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ cho các thôn trong chương trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, bãi bỏ nghị quyết số 10/NQ – HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND xã Vĩnh yên về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ cho các hộ có diện tích nằm trong đề án phát triển nông nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp thứ mười một HĐND xã Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp./.

HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một

Đăng lúc: 07/07/2023 15:41:18 (GMT+7)

HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một

Ngày 06/7/2023, HĐND xã Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ mười một. Bà Lê Thị Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Lê Văn Công - Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp.
z4496138866565_88834a0d4989d387291974ec4a5606ee.jpg
(
HĐND xã Vĩnh yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 11)

Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, MTTQ xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng trạm y tế xã, giám đốc HTX, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ (2021-2026).

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Vĩnh yên đã được nghe trình bày các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.Thông báo của UBMTTQ xã về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ mười một….
z4496138868672_b33b39b9e6023c48697364a1f24646bf.jpg
( Các đại biểu về dự kỳ họp HĐND xã)

6 tháng đầu năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm ước đạt 211.826 triệu đồng, Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: ngành CN-XD ước đạt 37.215 triệu đồng bằng 134,44% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập về nông, lâm, thủy sản ước đạt 67.355 triệu đồng, bằng 137% so với cùng kỳ .
z4496138860191_b7450967f273d871c686ee35ba88b21f.jpg
(
Đồng chí: Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri)

Đồng thời, tại kỳ họp đã được nghe ý kiến của các cử tri và đại biểu HĐND xã. Đồng chí Phạm Doãn Mẫn – Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực điều hành quản lý của UBND xã.
z4496138859810_8c4c72504713cba8246ba0294837bec5.jpg
(
Đồng chí: Lê Thị Nhung - BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị)

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 04 tờ trình của UBND xã về phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022, phân bổ kết dư ngân sách xã năm 2022, bãi bỏ Nghị quyết sô 55/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND xã Vĩnh yên về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ cho các thôn trong chương trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, bãi bỏ nghị quyết số 10/NQ – HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND xã Vĩnh yên về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ cho các hộ có diện tích nằm trong đề án phát triển nông nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Kỳ họp thứ mười một HĐND xã Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp./.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC