Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

Ra mắt và trao con giống cho thành viên HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên

Ngày 17/10/2023 15:17:21

Ra mắt và trao con giống cho thành viên HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chiều 12/10, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt mô hình Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên và trao hỗ trợ con giống cho các thành viên HTX.
149d4162307t71252l0.jpg

HTX có 10 thành viên tham gia. Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn về quy trình thành lập HTX; phối hợp với công ty cung ứng giống tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các thành viên tham gia mô hình, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 300 con gà giống và 4,2 tạ thức ăn.
149d4162327t90700l0.jpg
149d4162307t71252l0.jpg
( Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện, Hội LHPN huyện trao con giống cho các thành viên HTX)

HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên được thành lập, góp phần nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý toàn tỉnh lên 362 mô hình. Thông qua việc thành lập mô hình HTX do nữ làm chủ khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nhất là tham gia phát triển thành phần kinh tế tập thể. Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ các thành viên trong HTX tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học-kỹ thuật, các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất...

Ra mắt và trao con giống cho thành viên HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên

Đăng lúc: 17/10/2023 15:17:21 (GMT+7)

Ra mắt và trao con giống cho thành viên HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chiều 12/10, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo ra mắt mô hình Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên và trao hỗ trợ con giống cho các thành viên HTX.
149d4162307t71252l0.jpg

HTX có 10 thành viên tham gia. Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn về quy trình thành lập HTX; phối hợp với công ty cung ứng giống tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các thành viên tham gia mô hình, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 300 con gà giống và 4,2 tạ thức ăn.
149d4162327t90700l0.jpg
149d4162307t71252l0.jpg
( Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện, Hội LHPN huyện trao con giống cho các thành viên HTX)

HTX chăn nuôi tổng hợp xã Vĩnh Yên được thành lập, góp phần nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý toàn tỉnh lên 362 mô hình. Thông qua việc thành lập mô hình HTX do nữ làm chủ khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nhất là tham gia phát triển thành phần kinh tế tập thể. Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ các thành viên trong HTX tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học-kỹ thuật, các chương trình vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất...

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC