Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN VĨNH LỘC

Ngày 08/12/2016 00:00:00

Qua 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, cùng với việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong huyện được tăng cường, tạo sự đồng thuận của mọi người dân trong huyện về chương trình xây dựng NTM.

Qua 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, cùng với việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong huyện được tăng cường, tạo sự đồng thuận của mọi người dân trong huyện về chương trình xây dựng NTM. Nét nổi bật của chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Lộc là nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng trong xây dựng NTM, nhân dân đã hiến 7,4 ha đất ở để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa... với tổng giá trị trên 7,3 tỷ đồng... Cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển đổi, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nhà máy với doanh nghiệp được hình thành và phát triển như sản xuất lúa giống ở Vĩnh Long, Vĩnh An, ớt xuất khẩu ở Vĩnh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hùng, khoai tây, ngô ngọt ở Vĩnh Quang, Vĩnh Khang... Toàn huyện đã chuyển đổi 193 ha đất lúa năng suất thấp sang mô hình lúa – cá – sen hoặc cá – sen – vịt có năng suất, hiệu quả cao hơn.

Tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ có bước phát triển mạnh, các cụm công nghiệp Vĩnh Long, Vĩnh Minh, Vĩnh Thịnh được xây dựng với các ngành nghề như may mặc, sản xuất gạch ngói, đá mỹ nghệ... Riêng xã Vĩnh Minh có 12 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động thu hút 1200 lao động với mức thu nhập từ 5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Trên địa bàn huyện trong năm 2015 đã có 4 mô hình kinh tế được xây dựng và phát triển bền vững có gần 400 hộ tham gia, nhân dân đã đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng cho sản xuất theo hướng tập trung như ngô bao tử 10 ha ở xã Vĩnh Quang, lúa – cá – vịt ở Vĩnh Hùng 25 ha, sản xuất lúa giống ở Vĩnh An 22 ha, kết quả đạt lợi nhuận hơn 2,4 tỷ đồng trong năm. Tính riêng trong năm 2016, toàn huyện đã huy động được 268 tỷ 235 triệu đồng cho xây dựng chương trình nông thôn mới với các công trình trọng điểm như trung tâm văn hóa thể thao ở xã Vĩnh Minh, Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh, tu sửa nâng cấp các nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...., đã có 10 xã cơ bản hoàn thành việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, số hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đạt 62,4% đến cuối năm 2016 toàn huyện đã đạt bình quân 15,13 tiêu chí xây dựng NTM tăng 9,8 tiêu chí /xã so với năm 2010, có 12 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM trong đó có 8 thôn thuộc các xã miền núi như Cẩm Hoàng 1, Cẩm Hoàng 2 xã Vĩnh Quang, thôn 10,11,12 xã Vĩnh Thịnh .... Tuy nhiên công tác thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Lộc vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thực hiện quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, việc đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chưa đạt giá trị cao, loại hình HTX tiêu thụ sản phẩm và tín dụng nhân dân chưa được thành lập, đã xuất hiện tình trạng nông dân không mặn mà với đồng ruộng..., đó là những vấn đề đang được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tập trung giải quyết tháo gỡ trong năm 2017 và những năm tiếp theo để Vĩnh Lộc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2020 như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 25 đã đề ra.

KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN VĨNH LỘC

Đăng lúc: 08/12/2016 00:00:00 (GMT+7)

Qua 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, cùng với việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong huyện được tăng cường, tạo sự đồng thuận của mọi người dân trong huyện về chương trình xây dựng NTM.

Qua 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Vĩnh Lộc đã đạt được những kết quả tích cực, cùng với việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong huyện được tăng cường, tạo sự đồng thuận của mọi người dân trong huyện về chương trình xây dựng NTM. Nét nổi bật của chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Lộc là nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng trong xây dựng NTM, nhân dân đã hiến 7,4 ha đất ở để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa... với tổng giá trị trên 7,3 tỷ đồng... Cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp đã có bước chuyển đổi, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa nhà máy với doanh nghiệp được hình thành và phát triển như sản xuất lúa giống ở Vĩnh Long, Vĩnh An, ớt xuất khẩu ở Vĩnh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hùng, khoai tây, ngô ngọt ở Vĩnh Quang, Vĩnh Khang... Toàn huyện đã chuyển đổi 193 ha đất lúa năng suất thấp sang mô hình lúa – cá – sen hoặc cá – sen – vịt có năng suất, hiệu quả cao hơn.

Tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ có bước phát triển mạnh, các cụm công nghiệp Vĩnh Long, Vĩnh Minh, Vĩnh Thịnh được xây dựng với các ngành nghề như may mặc, sản xuất gạch ngói, đá mỹ nghệ... Riêng xã Vĩnh Minh có 12 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động thu hút 1200 lao động với mức thu nhập từ 5 triệu đồng/người/tháng trở lên. Trên địa bàn huyện trong năm 2015 đã có 4 mô hình kinh tế được xây dựng và phát triển bền vững có gần 400 hộ tham gia, nhân dân đã đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng cho sản xuất theo hướng tập trung như ngô bao tử 10 ha ở xã Vĩnh Quang, lúa – cá – vịt ở Vĩnh Hùng 25 ha, sản xuất lúa giống ở Vĩnh An 22 ha, kết quả đạt lợi nhuận hơn 2,4 tỷ đồng trong năm. Tính riêng trong năm 2016, toàn huyện đã huy động được 268 tỷ 235 triệu đồng cho xây dựng chương trình nông thôn mới với các công trình trọng điểm như trung tâm văn hóa thể thao ở xã Vĩnh Minh, Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh, tu sửa nâng cấp các nhà văn hóa, trạm y tế, trường học...., đã có 10 xã cơ bản hoàn thành việc bê tông hóa đường giao thông nông thôn, số hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đạt 62,4% đến cuối năm 2016 toàn huyện đã đạt bình quân 15,13 tiêu chí xây dựng NTM tăng 9,8 tiêu chí /xã so với năm 2010, có 12 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM trong đó có 8 thôn thuộc các xã miền núi như Cẩm Hoàng 1, Cẩm Hoàng 2 xã Vĩnh Quang, thôn 10,11,12 xã Vĩnh Thịnh .... Tuy nhiên công tác thực hiện chương trình xây dựng NTM ở Vĩnh Lộc vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thực hiện quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, việc đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chưa đạt giá trị cao, loại hình HTX tiêu thụ sản phẩm và tín dụng nhân dân chưa được thành lập, đã xuất hiện tình trạng nông dân không mặn mà với đồng ruộng..., đó là những vấn đề đang được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tập trung giải quyết tháo gỡ trong năm 2017 và những năm tiếp theo để Vĩnh Lộc phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2020 như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 25 đã đề ra.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC