Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

Nông dân huyện Vĩnh Lộc tham gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/03/2014 00:00:00

Xác định rõ vai trò nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới những năm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc đã tích cực quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa nhiều nội dung trong phong trào thi đua XDNTM do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, vận động hội viên tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đóng góp tiền, hiến đất, ngày công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích...

Với đặc thù làhuyệnthuần nông, hội nông dântrong huyệnđã thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức khoa học- kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất... Đặc biệt, hội tham gia thực hiện các mô hình, dự án nhỏ như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao xuống đồng ruộng... Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quỹ vận động khác tạo nguồn vốn vay ổn định cho nông dân phát triển sản xuất. Thông qua các tổ vay vốn, toànhuyệngần 6.000lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn, với tổng dư nợ gần115tỷ đồng. Có vốn, lại thường xuyên được tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh nên nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đối với phong trào “Nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; đóng góp ngày công và tiền mặt, cây, con giống giúp đỡ hội viên gặp khó khăn;Toàn huyện đã giúp đỡ cho 825 hộ gia đình nông dân nghèo với số tiền 3 tỷ 673 triệu đồng và 1.658 ngày công.
Thực hiện phong trào “Nông dân tham gia XDNTM”, hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng gópđược 23 tỷ 980 triệu đồngđể xây dựng, tu sửa và làm mới gần920 km đường giao thông nông thôn,xây dựng và sửa chửa 13 phòng học, trám xã xã, 31 cầu cống, đã hiến 111 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…

Trong năm 2014và những năm tiếp theo, hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình XDNTM.

Nông dân huyện Vĩnh Lộc tham gia xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 31/03/2014 00:00:00 (GMT+7)

Xác định rõ vai trò nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới những năm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc đã tích cực quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa nhiều nội dung trong phong trào thi đua XDNTM do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, vận động hội viên tham gia tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đóng góp tiền, hiến đất, ngày công xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích...

Với đặc thù làhuyệnthuần nông, hội nông dântrong huyệnđã thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức khoa học- kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất... Đặc biệt, hội tham gia thực hiện các mô hình, dự án nhỏ như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao xuống đồng ruộng... Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quỹ vận động khác tạo nguồn vốn vay ổn định cho nông dân phát triển sản xuất. Thông qua các tổ vay vốn, toànhuyệngần 6.000lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn, với tổng dư nợ gần115tỷ đồng. Có vốn, lại thường xuyên được tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh nên nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đối với phong trào “Nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; đóng góp ngày công và tiền mặt, cây, con giống giúp đỡ hội viên gặp khó khăn;Toàn huyện đã giúp đỡ cho 825 hộ gia đình nông dân nghèo với số tiền 3 tỷ 673 triệu đồng và 1.658 ngày công.
Thực hiện phong trào “Nông dân tham gia XDNTM”, hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng gópđược 23 tỷ 980 triệu đồngđể xây dựng, tu sửa và làm mới gần920 km đường giao thông nông thôn,xây dựng và sửa chửa 13 phòng học, trám xã xã, 31 cầu cống, đã hiến 111 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng…

Trong năm 2014và những năm tiếp theo, hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình XDNTM.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC