Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

Toàn huyện có 53% xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Ngày 03/09/2015 00:00:00

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đơn vị trong huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh việc xây dựng gia đình, làng cơ quan văn hóa và tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa. Từng bước phấn đấu có 100% xã trên địa bàn xây dựng thành công xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ngoài việc thực hiện hiệu quả các quy ước hương ước làng, đóng góp xây dựng trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, khôi phục các lễ hội các trò chơi trò diễn dân gian. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. hàng năm các xã đều đạt tiêu chí có từ 75-85% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và gia đình dòng họ hiếu học cũng được quan tâm đúng mức. Do đó tính đến hết năm 2013, toàn huyện có 54/96 cơ quan đăng ký phát động cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 102 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 8/15 xã phát độngxây dựng xã đạt chuẩn văn hóa, đạt trên 53% tổng số xã trong huyện. Trong năm 2014, huyện Vĩnh Lộc đang đẩy mạnh phong trào : “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyềnvận động để nhân dân làm chủ thể trong các phong trào này nhằm phát huy được hiệu quả tích cực, đưa phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ngày càng đạt kết quả cao. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng thêm phong phú.

Toàn huyện có 53% xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

Đăng lúc: 03/09/2015 00:00:00 (GMT+7)

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đơn vị trong huyện đã và đang tích cực đẩy mạnh việc xây dựng gia đình, làng cơ quan văn hóa và tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa. Từng bước phấn đấu có 100% xã trên địa bàn xây dựng thành công xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Ngoài việc thực hiện hiệu quả các quy ước hương ước làng, đóng góp xây dựng trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, khôi phục các lễ hội các trò chơi trò diễn dân gian. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. hàng năm các xã đều đạt tiêu chí có từ 75-85% số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và gia đình dòng họ hiếu học cũng được quan tâm đúng mức. Do đó tính đến hết năm 2013, toàn huyện có 54/96 cơ quan đăng ký phát động cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 102 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 8/15 xã phát độngxây dựng xã đạt chuẩn văn hóa, đạt trên 53% tổng số xã trong huyện. Trong năm 2014, huyện Vĩnh Lộc đang đẩy mạnh phong trào : “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyềnvận động để nhân dân làm chủ thể trong các phong trào này nhằm phát huy được hiệu quả tích cực, đưa phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ngày càng đạt kết quả cao. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng thêm phong phú.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC