Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3072

Xã Vĩnh Yên tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Ngày 17/05/2023 16:19:14

Thực hiện kế hoạch số 253/KH-HĐNVQS ngày 24/3/2023 của Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc về việc tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND, ngày 28/4/2023 HĐNVQS xã Vĩnh Yên tổ chức hội nghi Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; về dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí;

Lãnh đạo huyện: Đồng chí Trung tá; Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc:
Lãnh đạo địa phương: Đồng chí Lê Thị Nhung - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí trong Ban TVĐU, HĐND, UBND và các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, Thôn đội trưởng :

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; hội nghị đã được nghe 04 lượt ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
z4351582519676_c5ccdcf883661fdab323c99762d25abb.jpg

( Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị)
Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban quân sự huyện Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí biểu dương thành tích kết quả đã đạt được trong năm 2023 đồng thời cũng nhắc nhở, uốn nắn những hạn chế khuyết điểm; đồng chí nhấn mạnh cần nhân rộng điển hình, mô hình, cách làm của thôn Yên Tôn Hạ về sự quan tâm giải quyết chính sách hậu phương quân đội; cần tập trung làm tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi SSNN hàng năm.
z4351582513954_99c64b19d1f8a297440d9b94ba368847.jpg

( Đồng chí Lê Thị Nhung- Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị)
Đồng chí Lê Thị Nhung Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Công tác tuyển quân là nhiệm vụ Chính trị của địa phương, việc thực hiện phải đảm công bằng, dân chủ và rộng khắp, phải có sự vào cuộc của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân; đặc biệt đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân phải được giám sát của HĐND xã.
z4352941477884_473e62e0d9ef801f8fc640ee0c15a001.jpg

( Đồng chí Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị)
Sau khi được lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu ý kiến Chỉ đạo, tổng hợp giải trình các ý kiến của đại biểu tham dự tại hội nghị đồng chí nhấn mạnh cần nhân rộng điển hình, tiên tiến; cần tập trung làm tốt công tác rà soát, xác minh, đăng ký, quản lý độ tuổi SSNN , đồng chí chúc sức khỏe các vị đại biểu tham dự hội nghị mạnh khỏe gia đình hạnh phúc và thường xuyên quan tâm đến nghiệm vụ công tác tuyển quân của địa phương trong thời gian tới.

Xã Vĩnh Yên tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Đăng lúc: 17/05/2023 16:19:14 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 253/KH-HĐNVQS ngày 24/3/2023 của Hội đồng NVQS huyện Vĩnh Lộc về việc tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND, ngày 28/4/2023 HĐNVQS xã Vĩnh Yên tổ chức hội nghi Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; về dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí;

Lãnh đạo huyện: Đồng chí Trung tá; Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban CHQS huyện Vĩnh Lộc:
Lãnh đạo địa phương: Đồng chí Lê Thị Nhung - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí trong Ban TVĐU, HĐND, UBND và các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS; Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, Thôn đội trưởng :

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; hội nghị đã được nghe 04 lượt ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
z4351582519676_c5ccdcf883661fdab323c99762d25abb.jpg

( Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Lộc phát biểu chỉ đạo hội nghị)
Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hưng - Phó CHT Ban quân sự huyện Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí biểu dương thành tích kết quả đã đạt được trong năm 2023 đồng thời cũng nhắc nhở, uốn nắn những hạn chế khuyết điểm; đồng chí nhấn mạnh cần nhân rộng điển hình, mô hình, cách làm của thôn Yên Tôn Hạ về sự quan tâm giải quyết chính sách hậu phương quân đội; cần tập trung làm tốt công tác rà soát, đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi SSNN hàng năm.
z4351582513954_99c64b19d1f8a297440d9b94ba368847.jpg

( Đồng chí Lê Thị Nhung- Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị)
Đồng chí Lê Thị Nhung Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Công tác tuyển quân là nhiệm vụ Chính trị của địa phương, việc thực hiện phải đảm công bằng, dân chủ và rộng khắp, phải có sự vào cuộc của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân; đặc biệt đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân phải được giám sát của HĐND xã.
z4352941477884_473e62e0d9ef801f8fc640ee0c15a001.jpg

( Đồng chí Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị)
Sau khi được lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Doãn Mẫn - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu ý kiến Chỉ đạo, tổng hợp giải trình các ý kiến của đại biểu tham dự tại hội nghị đồng chí nhấn mạnh cần nhân rộng điển hình, tiên tiến; cần tập trung làm tốt công tác rà soát, xác minh, đăng ký, quản lý độ tuổi SSNN , đồng chí chúc sức khỏe các vị đại biểu tham dự hội nghị mạnh khỏe gia đình hạnh phúc và thường xuyên quan tâm đến nghiệm vụ công tác tuyển quân của địa phương trong thời gian tới.

CÔNG KHAI KQ GIẢI QUYẾT TTHC